This project is read-only.
1
Vote

Podstawowy interfejs gry

description

Podstawowy interfejs zawierający informacje o postaci i zdolności.
Podstawowa animacja, możliwość dodania akcji po naciśnięciu.

comments