This project is read-only.
1
Vote

Błędne ładowanie mapy

description

Należy zaprzestać ładowania mapy w czasie tworzenie komponentu.
Mapę należy ładować podczas uruchamiana gry, należy zaprojektować centrum przechowywania danych o stanie gry.

Dane do przechowania:
  • pozycja na mapie,
  • obecny stan bohatera,
  • lista najbliższych obiektów,
Dodatkowe zadania:
  • komunikacja z serwerem,
  • przechowywanie poświadczeń,
  • zapewnienie komunikacji z innymi graczami,

comments